Om Big Data Business Academy - Big Data Business Academy
15342
page,page-id-15342,page-parent,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12.1,vc_responsive

Om Big Data Business Academy

Big Data Business Academy arbejder for at skabe større strategisk bevidsthed om Big data hos ledelsesniveauet i dansk erhvervsliv

 

Projektet består af fire hovedaktiviteter

Identificering og aktivering af virksomheder og eksperter (2016)

Centrale aktiviteter

 • Identificering af 18-20 engagerede virksomheder inden for brancherne energi, transport og fødevarer (projektets primære målgruppe).
 • 18-20 virksomheder tilbydes et virksomhedsforløb, der involverer et Big Data Experimentarium, ekspert workshops og et efteruddannelsesforløb. Forløbende tilpasses de enkelte virksomheders behov og forudsætninger.
 • Kick-off workshop (juni 2016): Her vil de udvalgte virksomheder få mulighed for at identificere og arbejde med deres egne problemstillinger i samarbejde med partnerne og eksterne eksperter.
 • Etablering af Big Data ekspertpanel: Når virksomhederne og deres udfordringer er udpeget, vil en række shortlistede eksperter indgå i et Big Data ekspertpanel og udføre konkrete opgaver ifm. virksomhedsforløbene. Eksperterne udvælges med henblik på, at de kan forme fremtidige partnerskaber med den primære målgruppe.

Kortlægning af barrierer og udvikling af virksomhedstypologi (2016-17)

Centrale aktiviteter

 • Praksisnær analyse af erfaringer, modenhed og barrierer i forhold til strategisk og forretningsmæssig anvendelse af Big Data i 18-20 udvalgte virksomheder.
 • Opbygning af virksomhedstyper, der beskriver karakteristika for danske virksomheders anvendelse af Big Data. Herunder en kortlægning af de vigtigste barrierer for hver virksomhedstype.
 • Udarbejdelse af cases og anbefalinger til, hvordan virksomhederne kan drage strategisk og forretningsmæssig nytte af Big Data, samt hvordan de kan overvinde deres reelle og oplevede barrierer.

Læs mere om analysen her.

Mål: At udvikle et videnfundament og en virksomhedstypologi, der kan ligge til grund for projektets øvrige faser.

Virksomhedsforløb for 18-20 virksomheder (2016-18)

Centrale aktiviteter

 • Big Data Experimentarium: Teams af studerende bliver koblet til de udvalgte virksomheder. De studerende vil bistå med at skabe overblik over virksomhedens data og udvikle konkrete løsninger på baggrund af virksomhedernes ønsker og udfordringer. De deltagende teams konkurrerer indbyrdes om at vinde priser for en samlet præmiesum på op til 100.000 DKK til den bedste Big Data Business Case. Et vigtigt element er at understøtte deling af data på tværs af enheder i virksomheder og på tværs af virksomheder.
 • Ekspert workshops: Eksperter fra erhvervslivet og vidensinstitutioner vil give virksomhederne i forløbet inspiration og input til centrale forretningsorienterede emner inden for Big Data.
 • Efteruddannelse: Udvikling af et forskningsbaseret efteruddannelsesforløb for nøglepersoner og mellemledere i de deltagende virksomheder. Programmets omdrejningspunkt vil være praktisk anvendelse af Big Data med fokus på både metode, værktøjer og strategi. Efteruddannelsesprogrammet vil kombinere tekniske, organisatoriske og forretningsmæssige aspekter af Big data, herunder deling af data, trust og privacy og vil bestå af et samarbejde tværs af relevante uddannelsesinstitutioner.

Mål: At opkvalificere virksomhederne samt generere en omfattende videnbase, som kan formidles bredt til dansk erhvervsliv.

Formidling af resultater og udvikling af online portal (2016-18)

Centrale aktiviteter

 • Løbende udvikling af portalen www.bigdataacademy.dk med udgangspunkt i de udviklede virksomhedstyper samt indsamlede erfaringer fra virksomhedsforløbene. Portalen vil bl.a. indeholde et simpelt selvevalueringsværktøj, som hjælper virksomhederne med at finde frem til, hvilken typer de er, og herefter præsenterer dem for et Road Map for deres videre arbejde med Big Data.
 • Gemmenførelse af BDBA Master Classes for virksomheder, der ikke har deltaget i virksomhedsforløbene (fase 3). Deltagerne vil i Master Classes blive præsenteret for ”best practice” inden for indsamling & analyse af data, datadrevne forretningsmodeller og inspiration til at anvende data som et strategisk ledelsesværktøj. Underviserne vil blive udvalgt blandt partnerne, Big Data ekspertpanelet samt virksomheder, der har gennemgået virksomhedsforløbet (fase 3).
 • Afsluttende konference, hvor resultaterne af projektet præsenteres, herunder vinderne af studenterkonkurrencen.
 • Afholdelse af en række Big Data gå-hjem møder på tværs af landet for et bredt udsnit af interessenter, hvor der trækkes på de erfaringer, der er opnået i projektet.

Mål: At øge forståelsen for og anvendelsen af Big Data via en række formidlingsaktiviteter, som når ud til et bredt udsnit af dansk erhvervsliv

BIG DATA BUSINESS ACADEMY GENNEMFØRES AF

Clean_logo2
CLEAN

CLEAN er Danmarks førende grønne klynge med over 180 medlemmer og er ansvarlig for to Innovationsnetværk. CLEAN arbejder med at skabe vækst i den danske cleantech branche.

DTU_logo2
DTU COMPUTE

DTU, herunder DTU Compute er Danmarks største forsknings- og uddannelsesmiljø inden for matematik og computer science – herunder Big Data, HPC og Internet of Things.

Teknologisk2
TEKNOLOGISK INSTITUT

Teknologisk Institut udvikler, anvender og formidler teknologibaseret viden til dansk erhvervsliv og har stor erfaring i forhold til at nedbryde barrierer for digitalisering i danske virksomheder.

Alexandra_logo2
ALEXANDRA INSTITUTTET

Alexandra Instituttet arbejder med anvendt forskning, udvikling og innovation inden for ikt, Big Data og IoT og er sat i verden for at skabe værdi, vækst og velfærd i Danmark.