Ny analyse viser øget behov for brug af Big Data i danske virksomheder

Data_analyse

Big data og datadrevet forretningsudvikling er hurtigt blevet centrale temaer for mange af landets virksomheder.

En ny rapport fra Big Data Business Academy belyser danske virksomheders dataparathed og deres modenhed i forhold til anvendelsen af data. Her ses det bl.a. at virksomhederne ikke altid formår at anvende deres data optimalt og forankre beslutningen om brug af data i virksomheden.

Big data og datadrevet forretningsudvikling er hurtigt blevet centrale temaer for mange af landets virksomheder. Selvom mange har en klar forestilling om, hvor de befinder sig i forhold til udnyttelsen af data, så er det ikke altid, at danske virksomheder formår at anvende deres data optimalt og forankre beslutningen om brug af data i virksomheden.

 

”Før deltagelsen i Big Data Business Academy, tænkte vi ikke data ligeså meget ind i det strategiske arbejde. Uddannelsesforløbet og den nye rapport, har givet os værktøjer til at tage de første skridt mod en bedre integration af vores data, hvilket vi har lært er vigtigt, hvis man skal udnytte sine data optimalt”

Ulrik Krog Larsen fra Fjernvarme Fyn.

I en anbefaling foretaget af Danmarks Vækstråd henvises der til en analyse fra McKinsey Global Institute, som har estimeret, at der i 2020 vil mangle 140.000-190.000 personer med de nødvendige dataanalytiske kompetencer alene i USA. I forhold til befolkningens størrelse vil det i relation til danske forhold betyde en mangel på 2000-3000 dataanalytikere med uddannelser inden for datalogi, programmering, matematik mm.

 

Big Data Business Academy har, med støtte fra Industriens Fond, udarbejdet en rapport (http://bigdataacademy.dk/analyse/) som giver et indblik i, hvilke parametre der har betydning for dataindsatsen i danske virksomheder. Rapporten er udarbejdet på baggrund af interviews med 22 danske virksomheder på tværs af sektorer, størrelse og geografisk placering. Blandt de interviewede virksomheder finder man blandt andre Kamstrup, Royal Unibrew, Fjernvarme Fyn og EasyPark, som alle har haft big data på dagsordenen.

 

Rapporten giver også konkrete forslag til, hvordan man sætter skub i den forandring, der skal til for at få succes med big data i en virksomhed. Baseret på analysen af de gennemførte interviews, sættes der blandt andet fokus på, hvordan forandringen kan skabe værdi via optimering af virksomhedens ressourcer og aktiviteter, men også at den sociale kontekst spiller en væsentlig rolle i forhold til at skabe succesfulde Big Data-projekter.

 

”Den nye viden fra studiet kan hjælpe virksomheder med at analysere og forstå sammenhængene mellem teknologi, mennesker og forretning i deres virksomhed. Det giver virksomhederne et beslutningsgrundlag i omstillingen af deres brug af data”

 

Rasmus Bækby, Senior Digital Business Strategist, Alexandra Instituttet

Fire vigtige fokusområder

 

Undersøgelsen har blandt andet beskæftiget sig med, hvordan virksomhederne anvender data i praksis, og hvilke konkrete udfordringer de har i forbindelse med brugen af Big Data. Og det er netop det der er ambitionen med projektet Big Data Business Academy, som blev skabt som følge af en temaindkaldelse hos Industriens Fond og sigter efter at gøre arbejdet med Big Data mere håndgribeligt og let at gå til for dansk erhvervsliv.

 

Analytikerne bag undersøgelsen peger på fire områder, hvor virksomhederne skal sætte ind i forhold til Big Data. For det første, er det vigtigt med ledelsens opbakning, hvis man vil lykkes med Big Data. Derudover at danne sig et realistisk billede af virksomhedens ”modenhedstrin”, før man kaster sig ud i store investeringer. Samarbejde på tværs af organisationens afdelinger, er også alfa omega, lige som at data skal inkorporeres som mindste i virksomheden, således at man udnytter dem optimalt. Medarbejderne skal stole på analyserne, og nogen skal interessere sig for, hvad det er, man kan lære af data – ellers bliver der bare samlet en masse data op, som faktisk aldrig bliver brugt, og man risikerer at bruge ressourcer på noget, som ikke giver værdi.

HER SKAL DIN VIRKSOMHED SÆTTE IND

 

Sæt data på den strategiske dagsorden

Ledelsens opbakning er vigtig for at lykkes med Big data. Erfaringerne viser, at projekter, som er forankret i den øverste ledelse og har strategisk opmærksomhed, har større sandsynlighed for at blive en succes.

 

Undgå overinvesteringer

Før man som virksomhed kaster sig ud i store investeringer, er det vigtigt, at man får dannet sig et klart billede af sin nuværende situation. Virksomheder befinder sig på forskellige ”modenhedstrin” i forhold til brug og udnyttelse af data, og det er vigtigt at tage afsæt i det niveau, der passer til virksomheden. Gør man ikke det, risikerer man at overinvestere eller investere forkert.

 

Nedbryd siloerne

En vigtig forudsætning for at lykkes med Big Data er, at der arbejdes på tværs af organisatoriske skel. Ofte skabes den største værdi, når der samarbejdes om data på tværs af afdelinger, og når datakilder i forskellige afdelinger kombineres, f.eks. ved at analysere sammenhænge mellem produktions-/driftsdata og kunde-/markedsdata – evt. også i kombination med eksterne datakilder. Der er behov for gensidig indsigt og forståelse for både it og forretning.

 

Fokus på kulturen: Data som mindset

Virksomhedens kultur spiller en væsentlig rolle i forhold til, hvordan data opfattes og anvendes. Hvis virksomheden skal nå dertil, hvor beslutninger er faktabaserede og ikke træffes ud fra mavefornemmelser, skal der være en accept af data i organisationen. Samtidig kræver tværgående dataanalyser, at medarbejderne stoler på data, der er genereret i andre afdelinger. Denne kultur kan desuden være fremmende for gensidig forståelse i organisationen og kan danne grundlag for fælles mål og KPI’er.

 

Kilde: Rapport fra Danmarks Vækstråd 2015 s. 11 – http://danmarksvaekstraad.dk/file/555170/Big_Data.pdf

Kontakt

 

Vil du vide mere om projektet og rapporten, er du velkommen til at kontakte: Projektleder Bjarke Kovshøj, CLEAN på bjk@cleancluster.dk, 31 62 29 00 eller, Senior Digital Business Strategist Rasmus Bækby, Alexandra Instituttet på rasmus.baekby@alexandra.dk, 40 35 40 66