Pressemeddelelse: Big Data bliver håndgribeligt for dansk erhvervsliv

istock_000064788657_large

20 danske virksomheder vil booste væksten gennem bedre anvendelse af Big Data.

VIRKSOMHEDERNE SKAL MED OMBORD

20 danske virksomheder vil booste væksten gennem bedre anvendelse af Big Data. Projektet Big Data Business Academyudspringer af Industriens Fonds temaindkaldelse om Big Data. Det skal sikre, at de 20 virksomheder får realiseret vækstpotentialet ved strategisk udnyttelse af data. Projektet er drevet af partnerne Alexandra Instituttet, CLEAN, DTU og Teknologisk Institut.

 

Big Data fremstår for mange virksomheder som diffust og komplekst, hvilket selvsagt har afholdt flere virksomheder fra at forsøge at realisere de gevinster, der ligger i en mere strategisk og værdiskabende dataudnyttelse.

På Big Data Business Academy vil de 20 deltagende virksomheder få inspiration til, hvordan data kan udnyttes til forretningsudvikling samt få erfaring med Big Data værktøjer og teknikker på deres konkrete projekter. Projektet vil involvere både ledelsen og medarbejdere i virksomhederne, og skal bringe Big Data fra virksomhedernes IT-afdelinger til virksomhedernes marketingsafdelinger og ledelsesniveau, så Big Data bliver et strategisk aktiv for virksomhederne.

 

”Ambitionen er, at projektet skal gøre arbejdet med Big Data håndgribeligt og let at gå til for dansk erhvervsliv. På den måde kan flere virksomheder udnytte Big Data som en vej til forretningsudvikling, vækst og øget konkurrenceevne. Ved at udnytte Big Data bedre end i dag kan virksomheders innovations- og salgsindsats optimeres, hvilket vil bidrage positivt til at øge eksporten og derigennem skabe arbejdspladser i Danmark”, siger administrerende direktør, Mads Lebech fra Industriens Fond, der har støttet projektet med 7 mio. kroner.

 

”Projektet er relevant for både store og mindre virksomheder, da det ofte er tværgående datasamarbejder, der kan løse virksomhedernes udfordringer og skabe grundlag for innovation fx fra produktudvikling eller servicedesign til salg. Vores viden og netværk på Big Data-området skal sikre, at resultaterne og effekterne af projektet spredes og gavner et stort antal virksomheder”, siger sektionsleder, Jan Overgaard på Teknologisk Institut.

 

I projektet er de 20 forgangsvirksomheder, inden for blandt andet fødevare-, transport-, IT- og energisektoren, blevet udvalgt på grund af deres store potentiale for at kunne udnytte Big Data strategisk.

 

”Hos Chr. Hansen tror vi på, at virksomhedens evne til at innovere er tæt forbundet med vores evne til at opsamle, kombinere og analysere data. Denne evne er også en forudsætning for at træffe datadrevne beslutninger, eksempelvis om hvilke produkter vi skal satse på. Endelig er investeringen i at producere data betragtelig og jo mere vi arbejder med dem, jo tydeligere er det, at vi ikke udnytter deres fulde værdipotentiale. Dette er vores primære bevæggrunde for at deltage i Big Data Business Academy – vi ønsker at styrke virksomhedens innovationskraft”, siger Morten Meldgaard, Project Director hos Christian Hansen.

 

 

Videnspredning gennem målrettede forløb

 

Virksomhedsforløbet består af et Big Data udviklingsforløb, hvor virksomhederne trækker på studerendes viden om de nyeste Big Data løsninger og værktøjer, ekspertworkshops med deltagelse af innovative virksomheder og internationale eksperter inden for Big Data, samt et efteruddannelsesprogram.

 

Professor Bjarne Kjær Ersbøll, der er ansvarlig for DTU Computes efteruddannelsesindsats, udtaler, ”Som universitet oplever vi en stigning i efterspørgslen på dygtige kandidater inden for avanceret dataanalyse og Big Data. Men skal virksomhederne for alvor udnytte potentialet i Big Data, er der også behov for, at eksisterende medarbejdere og ledere i erhvervslivet får større strategisk indsigt i Big Data. Netop derfor vil vi etablere den nye forskningsbaserede efteruddannelse i Big Data”

 

For at sikre den størst mulige værdi for de deltagende virksomheder, vil virksomhedsforløbene blive kvalificeret på baggrund af virksomhedstypologier samt læringscases og anbefalinger, som er udviklet i projektets indledende faser. De positive resultater spredes til øvrige virksomheder gennem Master Classes og projektets egen online portal, hvor der også vil blive lanceret et selvhjælpsværktøj Find Gevinsten. Dette skal sikre, at ny konkret og praksisnær indsigt og viden om de specifikke potentialer, når ud så bredt som muligt.

 

”Vi er meget glade for, at de 20 danske frontløber-virksomheder har valgt at deltage i Big Data Business Academy – vi forventer helt klart, at projektet kan skabe inspiration og konkret viden, der kan anvendes i mange andre virksomheder”, siger Carsten Orth Gaarn-Larsen, CEO hos CLEAN.

 

”Alexandra Instituttet oplever flere synergier på tværs af projekter og i samspillet mellem teknologi- og forretningsudvikling. I projektet Big Data Business Academy kommer vi helt tæt på en række virksomheders praksis, og får her mulighed for at få ny indsigt i og forståelse af, hvilke udfordringer og muligheder, der fylder i virksomhedernes praksis. Dette omsætter vi i projektet til ny viden, og til helt konkrete bud på, hvad der skal til for at rykke en virksomhed og for at udnytte de potentialer, som mange gange ligger i brugen af data”, siger Ole Lehrmann Madsen, CEO hos Alexandra Instituttet.

 

Arbejdet i projektet blev igangsat i september 2015, men officielt blev læringsforløbene med virksomheder startet på en kick off workshop den 21. juni 2016, hvor eksperter og de 20 deltagende virksomheder deltog (se en oversigt på næste side).

 

 

Kontakt

 

Vil du vide mere om projektet, kan du kontakte projektleder Bjarke Kovshøj på bjk@cleancluster.dk eller på 3162 2900.

 

 

Deltagende virksomheder i projektet

 

 • Anemo Analytics

 • CBB-Mobil

 • Christian Hansen

 • Coop

 • Danfoss Cooling

 • DataScienceHouse Aps

 • DEIF A/S

 • DISA

 • Fjernvarme Fyn

 • Forsyning Helsingør

 • Grundfos

 • Innovative Business Software

 • KMD

 • Lemvigh-Müller

 • Maersk Drilling

 • NCC

 • Nordea

 • Royal Unibrew

 • Telenor

 • Waoo